Terminy i zapisyKurs realizowany jest w formie 3 spotkań (3 + 2 + 2 dni) w dni robocze lub weekendy.

Terminy rozpoczęcia kursu:

Warszawa | nabór otwarty |

początek kursu: 17 listopada 2023 r.

I zjazd II zjazd III zjazd
17.11.2023 (pt)18.11.2022 (so) 19.11.2023 (nd) 25.11.2023 (so) 26.11.2023 (nd) 02.12.2023 (so) 03.12.2023 (nd)


* – realizacja kursu w powyższym terminie będzie uzależniona od bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie Polski.

 

zapisz się on-line

 

Szczegóły w/w naborów można uzyskać zadając pytanie e-mailem: syndyk@kurssyndyka.pl

Zapisy

W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line
lub pobrać i przesłać formularz

i przesłać faxem: 62 / 767-15-59 lub na adres e-mail: syndyk@kurssyndyka.pl.

Koszty uczestnictwa

Cena kursu wynosi 3 200,00 PLN brutto /zwolnione z VAT/

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe (skrypty, notatnik, długopis)
  • akty prawne: Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne
  • przerwy kawowe
  • certyfikat ukończenia kursu

[*] Cena NIE OBEJMUJE opłaty za egzamin.Opłata egzaminacyjna dotycząca egzaminu wyznaczonego na dzień 8 maja br. wynosi 2617,50 zł, natomiast w odniesieniu do pozostałych dwóch egzaminów wynosi 2700,00 zł.


Dofinansowanie kursu z Powiatowych Urzędów Pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania Kursu dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

 

Wpłatę za kurs prosimy dokonywać na konto:

  • mBank S.A. NR RACHUNKU 89 1140 2004 0000 3902 8194 2691

określając tytuł płatności tj. „Kurs Syndyka oraz imię i nazwisko uczestnika kursu”

Wszelkie zapytania dotyczące kursu prosimy kierować na e-mail: syndyk@kurssyndyka.pl
lub telefonicznie 801-011-665 (infolinia) lub 62 / 767-89-09.

Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie protokołu z egzaminu wystawia zaświadczenie o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów na Syndyka udziela

Biuro Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości,
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
tel. 22 / 518-82-00.