Terminy i zapisy

bur eurogrupa

Terminy rozpoczęcia kursu:

Katowice | nabór otwarty | kurs potwierdzony

początek kursu: od 12 października 2018 r.

I zjazd II zjazd III zjazd
12.10.2018 (pt) 13.10.2018 (so) 14.10.2018 (nd) 27.10.2018 (so) 28.10.2018 (nd) 17.11.2018 (so) 18.11.2018 (nd)


Warszawa | nabór otwarty | kurs potwierdzony

początek kursu: od 19 października 2018 r.

I zjazd II zjazd III zjazd
19.10.2018 (pt) 20.10.2018 (so) 21.10.2018 (nd) 17.11.2018 (so) 18.11.2018 (nd) 24.11.2018 (so) 25.11.2018 (nd)


Kursy w realizacji :
Szczegóły w/w naborów można uzyskać zadając pytanie e-mailem: syndyk@kurssyndyka.pl

Zapisy

W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line
lub pobrać i przesłać formularz

i przesłać faxem: 62 / 767-15-59 lub na adres e-mail: syndyk@kurssyndyka.pl.

Koszty uczestnictwa

Cena kursu wynosi 2390,00 PLN brutto /zwolnione z VAT/

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe (skrypty, notatnik, długopis)
  • akty prawne: Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne
  • przerwy kawowe, obiady każdego dnia kursu
  • certyfikat ukończenia kursu

[*] Cena nie obejmuje opłaty za egzamin w wysokości 1500,00 PLN, która opłacana jest indywidualnie przez uczestników kursu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dofinansowanie kursu z Powiatowych Urzędów Pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania Kursu dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

Wpłatę za kurs prosimy dokonywać na konto:

  • ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ NR RACHUNKU 18 1050 1201 1000 0023 0545 3231

określając tytuł płatności tj. „Kurs Syndyka oraz imię i nazwisko uczestnika kursu”

Wszelkie zapytania dotyczące kursu prosimy kierować na e-mail: syndyk@kurssyndyka.pl
lub telefonicznie 801-011-665 (infolinia) lub 62 / 767-89-09.

Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie protokołu z egzaminu wystawia zaświadczenie o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów na Syndyka udziela

Biuro Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości,
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
tel. 22 / 518-82-00.