Terminy i zapisy

Terminy rozpoczęcia kursu:


Kraków | nabór otwarty |

początek kursu: od 01 lutego 2019 r.

I zjazd II zjazd III zjazd
01.02.2019 (pt) 02.02.2019 (so) 03.02.2019 (nd) 16.02.2019 (so) 17.02.2019 (nd) 02.03.2019 (so) 03.03.2019 (nd)


Warszawa | nabór otwarty | kurs potwierdzony

początek kursu: od 15 luty 2019 r.

I zjazd II zjazd III zjazd
15.02.2019 (pt) 16.02.2019 (so) 17.02.2019 (nd) 02.03.2019 (so) 03.03.2019 (nd) 16.03.2019 (so) 17.03.2019 (nd)


Katowice | nabór otwarty |

początek kursu: od 22 lutego 2019 r.

I zjazd II zjazd III zjazd
22.02.2019 (pt) 23.02.2019 (so) 24.02.2019 (nd) 09.03.2019 (so) 10.03.2019 (nd) 23.03.2019 (so) 24.03.2019 (nd)

Wrocław | nabór otwarty |

początek kursu: od 08 marca 2019 r.

I zjazd II zjazd III zjazd
08.03.2019 (pt) 09.03.2019 (so) 10.03.2019 (nd) 23.03.2019 (so) 24.03.2019 (nd) 30.03.2019 (so) 31.03.2019 (nd)

Rzeszów | nabór otwarty |

początek kursu: od 17 maja 2019 r.

I zjazd II zjazd III zjazd
17.05.2019 (pt) 18.05.2019 (so) 19.05.2019 (nd) 01.06.2019 (so) 02.06.2019 (nd) 15.06.2019 (so) 16.06.2019 (nd)


Kursy w realizacji :

Warszawa | nabór zamknięty | kurs zakończony

początek kursu: od 19 października 2018 r.


Katowice | nabór zamknięty | kurs zakończony

początek kursu: od 12 października 2018 r.

Szczegóły w/w naborów można uzyskać zadając pytanie e-mailem: syndyk@kurssyndyka.pl

Zapisy

W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line
lub pobrać i przesłać formularz

i przesłać faxem: 62 / 767-15-59 lub na adres e-mail: syndyk@kurssyndyka.pl.

Koszty uczestnictwa

Cena kursu wynosi 2490,00 PLN brutto /zwolnione z VAT/

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe (skrypty, notatnik, długopis)
  • akty prawne: Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne
  • przerwy kawowe, obiady każdego dnia kursu
  • certyfikat ukończenia kursu

[*] Cena nie obejmuje opłaty za egzamin w wysokości 1 575,00 PLN, która opłacana jest indywidualnie przez uczestników kursu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie kursu z Bazy Usług Rozwojowych

bur eurogrupa


Dofinansowanie kursu z Powiatowych Urzędów Pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania Kursu dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

Wpłatę za kurs prosimy dokonywać na konto:

  • ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ NR RACHUNKU 18 1050 1201 1000 0023 0545 3231

określając tytuł płatności tj. „Kurs Syndyka oraz imię i nazwisko uczestnika kursu”

Wszelkie zapytania dotyczące kursu prosimy kierować na e-mail: syndyk@kurssyndyka.pl
lub telefonicznie 801-011-665 (infolinia) lub 62 / 767-89-09.

Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie protokołu z egzaminu wystawia zaświadczenie o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów na Syndyka udziela

Biuro Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości,
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
tel. 22 / 518-82-00.