Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Kiedy niezbędny jest Doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny jest niezbędny w sytuacji, gdy firma zaczyna mieć problemy finansowe, kiedy nie może na bieżąco spłacać swoich zobowiązań. W takiej sytuacji sąd, np. na wniosek firmy lub wierzyciela, może ogłosić jej upadłość i powołać syndyka masy upadłościowej. Jego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania, które w jak największym stopniu zaspokoi roszczenia wierzycieli upadłej firmy. Z drugiej strony Doradca restrukturyzacyjny prowadzi również politykę „drugiej szansy” dla firm poprzez: świadczenie usług doradczych dla dłużników i wierzycieli, udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w toku postępowanie restrukturyzacyjnego.

Od 01.01.2016 roku osoba posiadająca licencję Doradcy restrukturyzacyjnego może pełnić funkcję: nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka masy upadłości oraz kuratora ustawionego dla dłużnika. Zarówno dłużnik, jak i wierzyciel uzyskali znaczące możliwości wpływania na wybór osób nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz osoby syndyka w postępowaniu upadłościowym.

 

Jakie cechy charakteru powinien posiadać Doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny powinien być człowiekiem odpowiedzialnym i sumiennym, gdyż powierzony mu zostanie cały majątek firmy.

Powinna być to osoba samodzielna, odporna na sytuacje stresowe. Wykonując ten zawód, wynagrodzenie otrzymuje się tylko w okresach, kiedy zarządza się upadłą firmą.

 

Wynagrodzenie Doradcy restrukturyzacyjnego

Z reguły Doradca restrukturyzacyjny otrzymuje wynagrodzenie uzależnione od trudności postępowania, czasu jego trwania oraz wielkości majątku upadłej firmy, ale nie większe niż 5% przewidywanego funduszu masy upadłościowej.
W pełni komercyjny charakter będzie zaś miało pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, stanowiącym wedle ustawy Prawo restrukturyzacyjne formę restrukturyzacji zasadniczo pozasądowej. Nadzorca układu jest bowiem każdorazowo wybierany przez dłużnika i pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. W umowie tej określa się m.in. należne mu wynagrodzenie.

 

Statystyki egzaminów

Rok 2024

W dniu 20 maja 2024 r. odbył się pierwszy z trzech wyznaczonych na rok bieżący egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.Do egzaminu przystąpiło 95 osób. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskały 44 osoby, co stanowi ponad 46 % zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 2136 osób


Rok 2023

W dniu 8 maja 2023 r. odbył się pierwszy z trzech wyznaczonych na rok bieżący egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Do egzaminu przystąpiły 123 osoby. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 51 osób, co stanowi ponad 41 % zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 1901 osób.

W dniu 18 września 2023 r. odbył się drugi z trzech wyznaczonych na rok bieżący egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Do egzaminu przystąpiły 84 osoby. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskały 44 osoby, co stanowi ponad 52 % zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego zdało już łącznie 1945 osób.

W dniu 4 grudnia 2023 r. odbył się ostatni z trzech wyznaczonych na rok bieżący egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Do egzaminu przystąpiło 127 osób. W dniu 8 grudnia 2023 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 66 osób, co stanowi niemal 52 % zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego zdało już łącznie 2011 osób.


Rok 2022

W dniu 16 maja 2022 r. odbył się pierwszy z trzech wyznaczonych na rok bieżący egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Do egzaminu przystąpiły 103 osoby. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 53 osoby, co stanowi ponad 51 % zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 1850 osób.

W dniu 19 września 2022 r. odbył się drugi z trzech wyznaczonych na rok bieżący egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Do egzaminu przystąpiło 59 osób. W dniu 22 września 2022 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu
części) uzyskało 29 osób, co stanowi ponad 49% zdających

W dniu 28 listopada 2022 r. odbył się ostatni z trzech wyznaczonych na bieżący rok egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Do egzaminu przystąpiło 147 osób. W dniu 2 grudnia 2022 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskały 52 osoby, co stanowi około 36% zdających.Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 1931 osób.


Informacja o egzaminie przeprowadzonym w dniu 13 września 2021 r.

W dniu 13 września 2021 r. odbył się drugi w tym roku egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Do egzaminu przystąpiło 81 osób. W dniu 15 września 2021 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 60 osób, co stanowi ok. 75% zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – licencję syndyka) zdało już łącznie 1745 osób.

Informacja o egzaminie przeprowadzonym w dniu 29 listopada 2021 r.

W dniu 29 listopada 2021 r. odbył się ostatni z trzech wyznaczonych na rok bieżący egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Do egzaminu przystąpiły 122 osoby. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 52 osoby, co stanowi ok. 43% zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 1797 osób.


Rok 2021

Informacja o egzaminie przeprowadzonym w dniu 24 maja 2021 r.

W dniu 24 maja 2021 r. odbył się egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Do egzaminu przystąpiło 168 osób. W dniu 27 maja 2021 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 88 osób, co stanowi 52% zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 1685 osób.


Rok 2020

Informacja o egzaminie przeprowadzonym w dniu 31 sierpnia 2020 r.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbył się egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Do egzaminu przystąpiły 84 osoby. W dniu 3 września 2020 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 38 osób, co stanowi 45% zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 1569 osób.

Informacja o egzaminie przeprowadzonym w dniu 5 października 2020 r.

W dniu 5 października 2020 r. odbył się egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Do egzaminu przystąpiło 57 osób. W dniu 8 października 2020 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 28 osób, co stanowi 49% zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 1597 osób.


Rok 2019

Informacja o egzaminie przeprowadzonym w dniu 15 kwietnia 2019 r.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbył się pierwszy z trzech wyznaczonych na rok 2019 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin polegał na rozwiązaniu testu oraz zadania problemowego. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części. Wymagało to uzyskania co najmniej 75 punktów z testu (na 100 możliwych) oraz co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego (na 30 możliwych).

Test z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu jego rozwiązania zostały opracowane przez zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Do egzaminu przystąpiło 97 osób. W dniu 17 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 49 osób, co stanowi ponad 50% zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 1457 osób.

Informacja o egzaminie przeprowadzonym w dniu 7 października 2019 r.

W dniu 7 października 2019 r. odbył się drugi z trzech wyznaczonych na rok 2019 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin polegał na rozwiązaniu testu oraz wykonaniu zadania problemowego. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części. Wymagało to uzyskania co najmniej 75 punktów z testu (na 100 możliwych) oraz co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego (na 30 możliwych).

Test z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu jego rozwiązania zostały opracowane przez zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Do egzaminu przystąpiło 61 osób. W dniu 9 października 2019 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 30 osoby, co stanowi 49% zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 1457 osób.

Informacja o egzaminie przeprowadzonym w dniu 2 grudnia 2019 r.

W dniu 2 grudnia 2019 r. odbył się ostatni z trzech wyznaczonych na rok 2019 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Do egzaminu przystąpiło 98 osób. W dniu 4 grudnia 2019 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskały 44 osoby, co stanowi około 44% zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało już łącznie 1531 osób.


Rok 2018

Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 16 kwietnia 2018 r.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbył się pierwszy z trzech wyznaczonych na rok 2018 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin polegał na rozwiązaniu testu oraz wykonaniu zadania problemowego. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części. Wymagało to uzyskania co najmniej 75 punktów z testu (na 100 możliwych) oraz co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego (na 30 możliwych).

Test z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu jego rozwiązania zostały opracowane przez zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Do egzaminu przystąpiło 88 osób. W dniu 18 kwietnia 2018 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskały 43 osoby, co stanowi ok. 49% zdających. Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdały już łącznie 1343 osoby.


Rok 2017

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 3 kwietnia 2017 r.

W dniu 3 kwietnia 2017 r. odbył się pierwszy z trzech wyznaczonych na rok 2017 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin składał się z dwóch części. Do części pierwszej, polegającej na rozwiązaniu testu, przystąpiło 89 osób, zaś do części drugiej, polegającej na wykonaniu zadania problemowego, przystąpiło 88 osób.

Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpiło w dniu 05 kwietnia 2017 r. Egzamin zdały 32 osoby.

W dniu 9 października 2017 r. odbył się drugi z trzech wyznaczonych na rok 2017 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin polegał na rozwiązaniu testu oraz wykonaniu zadania problemowego. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części. Wymagało to uzyskania co najmniej 75 punktów z testu (na 100 możliwych) oraz co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego (na 30 możliwych).

Test z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu jego rozwiązania zostały opracowane przez zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych.

Do egzaminu przystąpiło 56 osób. W dniu 11 października 2017 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskały 32 osoby, co stanowi ponad 57 % zdających.

Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało łącznie 1249 osób.

W dniu 4 grudnia 2017 r. odbył się ostatni z trzech wyznaczonych na rok 2017 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin polegał na rozwiązaniu testu oraz wykonaniu zadania problemowego. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części. Wymagało to uzyskania co najmniej 75 punktów z testu (na 100 możliwych) oraz co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego (na 30 możliwych).

Test z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu jego rozwiązania zostały opracowane przez zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Do egzaminu przystąpiło 91 osób. W dniu 6 grudnia 2017 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskało 51 osób, co stanowi ponad 56 % zdających.

Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej – syndyka) zdało łącznie 1300 osób.


Rok 2016

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 11 kwietnia 2016 r.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbył się pierwszy, z trzech wyznaczonych na rok 2016, egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Przystąpiły do niego 53 osoby.

Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpiło w dniu 13 kwietnia 2016 r. Egzamin zdało 27 osób, tj. ok. 50 % osób przystępujących do egzaminu.

Spośród zdających 30 osób uzyskało pozytywny wynik z testu, zaś 43 osoby uzyskały wynik pozytywny z zadania problemowego.

Uwzględniając wyniki wcześniejszych egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka, dotychczas egzamin ten zdało 1125 osób, z których 1026 uzyskało następnie licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 3 października 2016 r.

W dniu 3 października 2016 r. odbył się drugi, z trzech wyznaczonych na rok 2016 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Przystąpiło do niego 55 osób.

Minimalną, wymaganą liczbę punktów z części testowej uzyskało 35 osób, zaś za wykonanie zadania problemowego 41 osób. Egzamin zdało 30 osób (ok. 54 % zdających), które uzyskały wymaganą liczbę punktów z obu części egzaminu.

Uwzględniając wyniki wcześniejszych egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, dotychczas egzamin ten zdało 1155 osób, z których 1061 uzyskało następnie licencję doradcy restrukturyzacyjnego.


Rok 2015

W dniu 20 kwietnia 2015 r. odbył się pierwszy z trzech – wyznaczonych na rok 2015 – egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Był to dwudziesty pierwszy egzamin od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r., poz. 776).

Przystąpiło do niego 89 ze 102 osób, które zgłosiły się do egzaminu i spełniły wymogi formalne do wzięcia w nim udziału.

Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2015 r.

Egzamin zdało 45 osób, tj. ok. 50,1 % osób przystępujących do egzaminu.

Spośród zdających 72 osoby uzyskały pozytywny wynik z testu, zaś 56 osób uzyskało wynik pozytywny z zadania problemowego.

Uwzględniając wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniu 20 kwietnia 2015 r., dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka zdało 983 osoby, z których 880 uzyskało licencję syndyka.

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 grudnia 2015 r.

W dniu 7 grudnia 2015 r. odbył się ostatni – z trzech wyznaczonych na rok 2015 – egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Do pierwszej (testowej) części egzaminu przystąpiło 112 osób, zaś do części drugiej (opracowanie zadania problemowego) 111 osób.

Wynik pozytywny z egzaminu uzyskało 67 osób, tj. około 60 % przystępujących do niego. Spośród zdających pozytywny wynik z testu uzyskało76 osób, zaś 90 osób uzyskało pozytywny wynik z zadania problemowego.

Uwzględniając wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2015 r., dotychczas egzamin ten zdało 1098 osób, z których 948 uzyskało następnie licencję syndyka.


Rok 2013

W dniu 15 kwietnia 2013 r. odbył się pierwszy – z dwóch wyznaczonych w roku 2013 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był siedemnastym od czasu wejścia w życie nowej regulacji dotyczącej tego egzaminu, tj. ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.).

Do egzaminu w dniu 15 kwietnia 2013 r. dla osób ubiegających się o licencję przystąpiło 100 osób ze 115 osób, które zgłosiły się do tego egzaminu i spełniły wymogi formalne do przystąpienia do egzaminu.

Ogłoszenie wyników egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2013 r. Egzamin zdało 31 osób, tj. 31% osób przystępujących do egzaminu.

Spośród zdających 10 osób uzyskało negatywny wyniku z testu, 25 osób z zadania problemowego, zaś 34 zdających uzyskało negatywny wynik z obu części egzaminu.

Po egzaminie, przeprowadzonym w dniu 15 kwietnia br. uprawnienie do uzyskania licencji syndyka (po spełnieniu pozostałych przesłanek) nabyło łącznie 781 osób, z których 694 osoby uzyskały dotychczas licencję.

W dniu 21 października 2013 r. odbył się drugi – z dwóch wyznaczonych w roku 2013 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był osiemnastym od czasu wejścia w życie nowej regulacji dotyczącej tego egzaminu, tj. ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.).

Do egzaminu w dniu 21 października 2013 r. dla osób ubiegających się o licencję przystąpiło 149 osób ze 165 osób, które zgłosiły się do tego egzaminu i spełniły wymogi formalne do przystąpienia do egzaminu.

Ogłoszenie wyników egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka nastąpiło w dniu 6 listopada 2013 r. Egzamin zdało 74 osób, tj. 48% osób przystępujących do egzaminu.

Spośród zdających 18 osób uzyskało negatywny wyniku z testu, 39 osób z zadania problemowego, zaś 19 zdających uzyskało negatywny wynik z obu części egzaminu.

Po egzaminie, przeprowadzonym w dniu 21 października br. uprawnienie do uzyskania licencji syndyka (po spełnieniu pozostałych przesłanek) nabyło łącznie 855 osób, z których 733 osoby uzyskały dotychczas licencję.


Rok 2012

W dniu 26 listopada 2012 r. odbył się ostatni – z trzech wyznaczonych w roku 2012 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był szesnastym od czasu wejścia w życie nowej regulacji dotyczącej tego egzaminu, tj. ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 850, z późn. zm).

Do egzaminu w dniu 26 listopada 2012 r. dla osób ubiegających się o licencję przystąpiły 102 osoby ze 125 osób, które zgłosiły się do tego egzaminu.

Ogłoszenie wyników egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka nastąpiło 3 grudnia 2012r. Egzamin zdało 66 osób, tj. 64.7% osób przystępujących do egzaminu i był to jeden z lepszych wyników z dotychczas przeprowadzonych egzaminów.

Spośród zdających 13 osób uzyskało negatywny wyniku z testu, 33 osoby z zadania problemowego, jeden ze zdających nie przystąpił do tej części egzaminu zaś 9 zdających uzyskało negatywny wynik z obu części egzaminu. Po egzaminie, przeprowadzonym w dniu 26 listopada br. uprawnienie do uzyskania licencji syndyka (po spełnieniu pozostałych przesłanek) nabyło łącznie 1370 osób, z których 627 osób uzyskało dotychczas licencję.