Promocja Wakacyjna

Zapisz się na kurs Doradcy Restrukturyzacyjnego, który jest planowany w miastach: Rzeszów, Wrocław, Warszawa, Katowice, Kraków i zyskaj RABAT!

Promocja trwa od 15.07.2019 do 31.08.2019.

Aby uzyskać rabat należy wypełnić i przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty zaliczkowej za kurs w kwocie 500.00 PLN

Pobierz i wypełnij już dziś formularz zgłoszeniowy

Regulamin Promocji

  1. Akcja promocyjna prowadzona będzie przez Europejską Grupę Doradczą od dnia 15.07 2019 do dnia 31.08.2019 i dotyczyć będzie organizacji kursu SYNDYK/DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY planowanych edycji jesiennych w miastach: Rzeszów, Wrocław, Warszawa, Katowice, Kraków.
  2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z rabatu w ramach akcji promocyjnej jest wypełnienie zgłoszenia na kurs w okresie trwania promocji tj. od 15.07.2019—31.08.2019
  3. Warunkiem otrzymania rabatu i wpisania na listę uczestników kursu jest przesłanie na maila syndyk@kurssyndyka.pl formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty- zaliczki na poczet kursu w wysokości 500zł.
  4. Zaliczka 500zł powinna zostać dokonana na konto: ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ NR RACHUNKU 18 1050 1201 1000 0023 0545 3231 określając tytuł płatności
  5. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników kursu zostanie wysłane do Uczestnika mailem w ciągu 2 dni roboczych.
  6. Na 10 dni przed rozpoczęciem kursu Uczestnik dokona opłaty za kurs, która zostanie pomniejszona o uzyskany rabat i wpłaconą przez niego zaliczkę 500 zł podczas zapisu na kurs. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w wybranym kursie na mniej niż 10dni przed rozpoczęciem kursu, wpłacona zaliczka przepada na rzecz organizatora kursu.
  7. Rezygnacji z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 10 dni przed terminem kursu uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt kursu ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet kursu w innym terminie lub innego kursu wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli.
  9. Korzystając z rabatu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu.
  10. Promocje nie łączą się.