Kadra

Uczestnicy kursu mają zapewnioną wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która skutecznie przygotuje słuchaczy kursu do zdania egzaminu państwowego.

Zajęcia prowadzą wyłącznie praktycy – sędziowie z różnych sądów upadłościowych w Polsce, doświadczeni doradcy restrukturyzacyjni, osoby zajmujące się w praktyce restrukturyzacją przedsiębiorstw, radcy prawni, członkowie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, wykładowcy wyższych uczelni. Dzięki tak dobranej i zróżnicowanej kadrze, uczestnicy naszych kursów mają możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w różnych sądach w Polsce.