Zapisz się

Formularz daje Państwu możliwość zapisania się na kurs w wybranym przez Państwa terminie i miejscu. Po przesłaniu formularza do Działu Szkoleń w ciągu 2 dni roboczych otrzymają Państwo na maila potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Koszt kursu dla jednej osoby:  2390 zł brutto /kwota zwolniona z VAT/

(*) - pola obowiązkowe przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego

DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko (*)

Data urodzenia

Ulica(*)

Miasto (*)

Kod pocztowy (*)

E-mail (*)

Telefon (*)

Stanowisko

Kupon rabatowy
Uzyskany w akcji promocyjnej: mailing, prasa, radio itp.

DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA KURS

Nazwa firmy / Instytucji

Ulica

Miasto

Kod pocztowy

NIP Firmy

Miejsce i data kursu    

Warszawa (od 15 czerwca 2018 r.)Katowice (od 12 października 2018 r.)Warszawa (od 19 października 2018 r.)

Treść

Akceptuje warunki rejestracji  (*)

Weryfikacja
captcha
Przepisz kod w celu weryfikacji:

Warunki rejestracji

Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na kurs. Płatności za kurs należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

Płatności należy dokonać na konto: ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ NR RACHUNKU 18 1050 1201 1000 0023 0545 3231 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę.

Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma na maila zaproszenie z wszystkimi szczegółami realizacji kursu.

Rezygnacji z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem lub faxem).

W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem kursu uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt kursu ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia lub trwania kursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet kursu w innym terminie lub innego kursu wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli.

Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie kursu w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.

W przypadku odwołania kursu przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie
2 390 zł brutto /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu. W związku z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Europejską Grupę Doradczą w Katowicach.